Πρόγραμμα αμοιβών για σφάλματα V4, Προς την παραγωγή V4
Λύστε τα rug pulls, τα NFTs δεδομένων, τη νομισματοποίηση της κοινότητας

March 2022

200.000 OCEAN διαθέσιμα για έργα οικονομίας δεδομένων Web3!
31 προτάσεις ελήφθησαν και χορηγήθηκαν 235.000 OCEAN.
Αυτό είναι το αντίγραφο της τελευταίας ομιλίας του ιδρυτή του Ocean Bruce Pon στη σειρά διαλέξεων της κοινότητας MOBI. Στην τέταρτη παρουσίασή του στην…
Μια επεξήγηση σχετικά με τις βελτιώσεις της ψηφοφορίας OceanDAO που θα εφαρμοστούν το 1ο τρίμηνο του 2022.
Το Ocean Protocol, το αποκεντρωμένο πρωτόκολλο ανταλλαγής δεδομένων που ξεκλειδώνει δεδομένα για την τεχνητή νοημοσύνη, υποστηρίζει την έναρξη του…
Τι κάνουμε το 2022 και γιατί
Το Ocean Protocol, το αποκεντρωμένο πρωτόκολλο ανταλλαγής δεδομένων που ξεκλειδώνει δεδομένα για την τεχνητή νοημοσύνη, ανακοινώνει με ενθουσιασμό την…
200.000 OCEAN διαθέσιμα για έργα οικονομίας δεδομένων Web3!
38 προτάσεις ελήφθησαν και χορηγήθηκαν 200.000 OCEAN.
Trent McConaghy, συνιδρυτής του Ocean Protocol για τη δομή των Αγορών Δεδομένων (Data Marketplaces), την εξέλιξη των Data NFTs και των DAOs Σε αυτό το…