Πρόγραμμα αμοιβών για σφάλματα V4, Προς την παραγωγή V4
1
Λύστε τα rug pulls, τα NFTs δεδομένων, τη νομισματοποίηση της κοινότητας
1
200.000 OCEAN διαθέσιμα για έργα οικονομίας δεδομένων Web3!
1
31 προτάσεις ελήφθησαν και χορηγήθηκαν 235.000 OCEAN.
1
Αυτό είναι το αντίγραφο της τελευταίας ομιλίας του ιδρυτή του Ocean Bruce Pon στη σειρά διαλέξεων της κοινότητας MOBI. Στην τέταρτη παρουσίασή του στην…
1
Μια επεξήγηση σχετικά με τις βελτιώσεις της ψηφοφορίας OceanDAO που θα εφαρμοστούν το 1ο τρίμηνο του 2022.
1
Το Ocean Protocol, το αποκεντρωμένο πρωτόκολλο ανταλλαγής δεδομένων που ξεκλειδώνει δεδομένα για την τεχνητή νοημοσύνη, υποστηρίζει την έναρξη του…
1
Τι κάνουμε το 2022 και γιατί
1
Το Ocean Protocol, το αποκεντρωμένο πρωτόκολλο ανταλλαγής δεδομένων που ξεκλειδώνει δεδομένα για την τεχνητή νοημοσύνη, ανακοινώνει με ενθουσιασμό την…
1
200.000 OCEAN διαθέσιμα για έργα οικονομίας δεδομένων Web3!
1
38 προτάσεις ελήφθησαν και χορηγήθηκαν 200.000 OCEAN.
1
Trent McConaghy, συνιδρυτής του Ocean Protocol για τη δομή των Αγορών Δεδομένων (Data Marketplaces), την εξέλιξη των Data NFTs και των DAOs Σε αυτό το…
1